Wymagania dotyczące opakowań i ograniczenia przewozu ładunków

TELEPORT Logistic działa w międzynarodowej strefie prawnej Ukrainy i innych krajów nadawców i odbiorców ładunków.

Przed dokonaniem rejestracji dostawy prosimy o zapoznanie się z przepisami dla opakowań oraz z listą zabronionych do przewozu ładunków:

Wymagania dotyczące opakowań ładunków:

  • Ładunki przeznaczone do przewozu, powinne mieć odpowiednie opakowanie. Ono musi być czyste i suche, bez uszkodzeń zewnętrznych, oraz mieć dostęp do zawartości.
  • Rodzaj opakowania musi odpowiadać zawartości ładunku i jego masie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa towaru wewnątrz opakowania i zapobiegania uszkodzenia innych ładunków.
  • Ładunki muszą być zapakowane szczelnie i nie zawierać pustych przestrzeni.  
  • Na pojemnikach nie powinno być starych oznakowań lub niewłaściwych znaków manipulacyjnych.
  • Zabronione jest pakowanie towarów w pojemnikach (kontenerach) z oznaczeniem towarów niebezpiecznych.
  • Zabronione jest pakowanie w jednym pojemniku towarów niebezpiecznych razem z innym ładunkiem.
  • Towary niebezpieczne powinny mieć poświadczone pojemniki.
  • Metalowe, szklane, ceramiczne, drewniane, plastikowe i inne opakowania musi zapewniać bezpieczeństwo ładunku i zapobiegać możliwości wycieku, rozlania lub rozproszenia zawartości.
  • Ładunki, wymagające specjalnych warunków przechowywania i transportu, muszą zawierać odpowiednie oznaczenie, znaki manipulacyjne i instrukcję ich obsługi.
  • Wyroby ze szkła i ceramiki są dopuszczone do przewozu szczelnie pakowane, w drewnianych skrzyniach z wykorzystaniem uszczelek wewnętrznych.
  • Ładunki w opakowaniach giętkich (papierowych) lub zniszczonych, które nie zapewniają bezpieczeństwa towaru podczas transportu, nie są dopuszczone do przewozu *.

* Można skorzystać z usługi dodatkowej firmy TELEPORT - przepakowywania towaru bezpośrednio przed wysyłką. Nasi eksperci sprawdzają jakość opakowania i w razie potrzeby dokonują przepakowywania lub dodatkowego pakowania. Gwarantujemy, że z naszej hurtowni towar będzie wysłany w nienaruszonym stanie i bezpiecznie zapakowany. 

  • Ładunek musi być pakowany ze względu na jego szczególne właściwości, tak aby w normalnych warunkach obsługi (podczas transportu, rozładunku, itd.) zapewnić jego bezpieczeństwo, a także wykluczyć możliwość uszkodzenia innych ładunków.

Towary zakazane w wysyłce:

  • Broń palna, pneumatyczna, sygnałowa, gazowa, biała (w tym rzucana), amunicja, urządzenia do elektrowstrząsów i iskierniki, a także główne elementy broni.
  • Lornetki do obserwacji nocnej i kamery teplowizyjne.
  • Urządzenia elektronne do transmisji na żywo.
  • Narkotyki i leki narkotyczne dowolnego pochodzenia, substancji psychotropowe.
  • Substancje radioaktywne.
  • Proch, wybuchowe, żrące, łatwopalne i inne substancje niebezpieczne.
  • Szczątki i organy ludzkie.
  • Antyki.
  • Kość słoniowa.
  • Biżuteria, metale szlachetne i kamienie.
  • Dzieła sztuki.
  • Znaczki pocztowe.
  • Wyroby i gazety o treści nieprzyzwoitej i niemoralnej (pornograficznej).
  • Rzeczy zabronione do przewozu przez Światowe Stowarzyszenie Transportu.
  • Rzeczy, które ze swej natury lub opakowania mogą stanowić zagrożenie dla pracowników służby transportu, lub zepsuś inny sprzęt albo przesyłki.

Również Firma TELEPORT nie zajmuje się transportem następujących towarów:

  • Dokumenty, papiery wartościowe i środki pieniężne w dowolnej formie: przekazy pieniężne, czeki, bony, papiery wartościowe, obligacje, bony, promocje, karty kredytowe.
  • Rzeczy osobiste.
  • Sadzonki i rośliny.
  • Zwierzęta i ptaki (żywe i nieżywe).
  • Artykuły spożywcze.
  • Towary, wymagające specjalnego reżimu temperatury.
  • Środki liecznicze.
  • Towary zabronione do legalnego importu/eksportu w pewnym kraju.

Dodatkowe ograniczenia dla ładunków do przewozu lotniczego:

  • Zimne ognie i fajerwerki.
  • Gazy w jakimkolwiek opakowaniu, gazy łzawiące, jak również pieprzowe.
  • Palne cieczy, perfumy, wody kolońskie, lakiery do paznokci, włosów, itp.
  • Wszelkie paliwa i puste pojemniki po nich.
  • Malarskie produkty, wszystkie farby i rozpuszczalniki do nich.
  • Materiały radioaktywne.
  • Substancje antykorozyjne.
  • Środki do czyszczenia rur.
  • Substancje bogate w tlen.
  • Pojemniki z aerozoli.
  • Balony do nurkowania.
  • Zbiorniki na propan.
  • Suchy lód i pojemnniki na CO2.
  • Broń i amunicja, proch.
  • Narzędzia pracujące na paliwie.
  • Zapalniczki i wkłady do nich, zapałki.
  • Baterie, zasilacze, baterie litowe.
  • Napoje alkoholowe.
  • Autoamortyzatory i inne części z zawartością płynów i materiałów smarowych.

Wykaz towarów może być niepełny. W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

Dostawaicie świeże wiadomości na temat ofert specjalnych pierwszymi