Wymagania dotyczące opakowań i ograniczenia przewozu ładunków

TELEPORT Logistic działa w międzynarodowej strefie prawnej Ukrainy i innych krajów nadawców i odbiorców ładunków.

Przed dokonaniem rejestracji dostawy prosimy o zapoznanie się z przepisami dla opakowań oraz z listą zabronionych do przewozu ładunków:

Wymagania dotyczące opakowań ładunków:

 • Ładunki przeznaczone do przewozu, powinne mieć odpowiednie opakowanie. Ono musi być czyste i suche, bez uszkodzeń zewnętrznych, oraz mieć dostęp do zawartości.
 • Rodzaj opakowania musi odpowiadać zawartości ładunku i jego masie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa towaru wewnątrz opakowania i zapobiegania uszkodzenia innych ładunków.
 • Ładunki muszą być zapakowane szczelnie i nie zawierać pustych przestrzeni.  
 • Na pojemnikach nie powinno być starych oznakowań lub niewłaściwych znaków manipulacyjnych.
 • Zabronione jest pakowanie towarów w pojemnikach (kontenerach) z oznaczeniem towarów niebezpiecznych.
 • Zabronione jest pakowanie w jednym pojemniku towarów niebezpiecznych razem z innym ładunkiem.
 • Towary niebezpieczne powinny mieć poświadczone pojemniki.
 • Metalowe, szklane, ceramiczne, drewniane, plastikowe i inne opakowania musi zapewniać bezpieczeństwo ładunku i zapobiegać możliwości wycieku, rozlania lub rozproszenia zawartości.
 • Ładunki, wymagające specjalnych warunków przechowywania i transportu, muszą zawierać odpowiednie oznaczenie, znaki manipulacyjne i instrukcję ich obsługi.
 • Wyroby ze szkła i ceramiki są dopuszczone do przewozu szczelnie pakowane, w drewnianych skrzyniach z wykorzystaniem uszczelek wewnętrznych.
 • Ładunki w opakowaniach giętkich (papierowych) lub zniszczonych, które nie zapewniają bezpieczeństwa towaru podczas transportu, nie są dopuszczone do przewozu *.

* Można skorzystać z usługi dodatkowej firmy TELEPORT - przepakowywania towaru bezpośrednio przed wysyłką. Nasi eksperci sprawdzają jakość opakowania i w razie potrzeby dokonują przepakowywania lub dodatkowego pakowania. Gwarantujemy, że z naszej hurtowni towar będzie wysłany w nienaruszonym stanie i bezpiecznie zapakowany. 

 • Ładunek musi być pakowany ze względu na jego szczególne właściwości, tak aby w normalnych warunkach obsługi (podczas transportu, rozładunku, itd.) zapewnić jego bezpieczeństwo, a także wykluczyć możliwość uszkodzenia innych ładunków.

Towary zakazane w wysyłce:

 • Broń palna, pneumatyczna, sygnałowa, gazowa, biała (w tym rzucana), amunicja, urządzenia do elektrowstrząsów i iskierniki, a także główne elementy broni.
 • Lornetki do obserwacji nocnej i kamery teplowizyjne.
 • Urządzenia elektronne do transmisji na żywo.
 • Narkotyki i leki narkotyczne dowolnego pochodzenia, substancji psychotropowe.
 • Substancje radioaktywne.
 • Proch, wybuchowe, żrące, łatwopalne i inne substancje niebezpieczne.
 • Szczątki i organy ludzkie.
 • Antyki.
 • Kość słoniowa.
 • Biżuteria, metale szlachetne i kamienie.
 • Dzieła sztuki.
 • Znaczki pocztowe.
 • Wyroby i gazety o treści nieprzyzwoitej i niemoralnej (pornograficznej).
 • Rzeczy zabronione do przewozu przez Światowe Stowarzyszenie Transportu.
 • Rzeczy, które ze swej natury lub opakowania mogą stanowić zagrożenie dla pracowników służby transportu, lub zepsuś inny sprzęt albo przesyłki.

Również Firma TELEPORT nie zajmuje się transportem następujących towarów:

 • Dokumenty, papiery wartościowe i środki pieniężne w dowolnej formie: przekazy pieniężne, czeki, bony, papiery wartościowe, obligacje, bony, promocje, karty kredytowe.
 • Rzeczy osobiste.
 • Sadzonki i rośliny.
 • Zwierzęta i ptaki (żywe i nieżywe).
 • Artykuły spożywcze.
 • Towary, wymagające specjalnego reżimu temperatury.
 • Środki liecznicze.
 • Towary zabronione do legalnego importu/eksportu w pewnym kraju.

Dodatkowe ograniczenia dla ładunków do przewozu lotniczego:

 • Zimne ognie i fajerwerki.
 • Gazy w jakimkolwiek opakowaniu, gazy łzawiące, jak również pieprzowe.
 • Palne cieczy, perfumy, wody kolońskie, lakiery do paznokci, włosów, itp.
 • Wszelkie paliwa i puste pojemniki po nich.
 • Malarskie produkty, wszystkie farby i rozpuszczalniki do nich.
 • Materiały radioaktywne.
 • Substancje antykorozyjne.
 • Środki do czyszczenia rur.
 • Substancje bogate w tlen.
 • Pojemniki z aerozoli.
 • Balony do nurkowania.
 • Zbiorniki na propan.
 • Suchy lód i pojemnniki na CO2.
 • Broń i amunicja, proch.
 • Narzędzia pracujące na paliwie.
 • Zapalniczki i wkłady do nich, zapałki.
 • Baterie, zasilacze, baterie litowe.
 • Napoje alkoholowe.
 • Autoamortyzatory i inne części z zawartością płynów i materiałów smarowych.

Wykaz towarów może być niepełny. W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

Dostawaicie świeże wiadomości na temat ofert specjalnych pierwszymi