Warunki ubezpieczenia ładunku

Ubezpieczenie ładunku odbywa się zgodnie z międzynarodowymi zasadami i warunkami, i ma na celu odszkodowanie bezpośrednich strat klienta, które nastąpiły w wyniku utraty lub uszkodzenia mienia podczas transportu dowolnym środkiem transportu, który jest własnością ubezpieczającego lub wynajętego przez ubezpieczyciela do transportu.

Firma TELEPORT oferuje swoim klientom ubezpieczenie towarów w transporcie dowolnym środkiem transportu ze 100% pokryciem wartości ładunku, po wpłaceniu 2% wartości towaru.

Firma TELEPORT gwarantuje odszkodowanie szkód, które mogą powstać podczas transportu towarów dowolnym środkiem transportu.

Dostawaicie świeże wiadomości na temat ofert specjalnych pierwszymi