Pomoc w dokonaniu opłat na rzecz kontrahenta

Główną przeszkodą na drodze do współpracy z chińskim producentem jest realizacja płatności za towar.

Z tego wynika szereg dodatkowych działań: otwarcie konta bankowego w walucie obcej, nabycie waluty w celu opłaty, sporządzenie kwartalnych sprawozdań podatkowych z tytułu transakcji walutowych. Należy również stale monitorować kurs wymiany walut w celu jej wymiany. Dlatego firma TELEPORT oferuje swoje usługi. Weźmiemy na siebie wykonanie niezbędnych rozliczeń z kontrahentem.

Usługa ta obejmuje:

  • wystawienie faktury za towar Klientowi w PLN
  • wykonanie rozliczeń z dostawcą (wymaga tylko dane dostawcy)
  • dostarczenie klientowi Bank Bill

Dostawaicie świeże wiadomości na temat ofert specjalnych pierwszymi